Ömer Çelik

Yazılımcının Günlüğü

Dynamics Ax Tarih işlemleri

static void Omr_DateMethods(Args _args)
{
    TransDate       date1, date2;
    TransDate       date3, date4;
    int             yearValue, monthValue;
    int             value;
    TimeHour24      timeSec;
    int             diff;
    str             name;
 
    date1 = systemDateGet(); //Sistem tarihini alır(Client üzerindeki makinedeki saati alır)
    date2 = today(); //Sistem tarihini alır(AOS un kurulu olduğu makinedeki saati alır)
    info(strFmt("systemDateGet = %1",date1));
    info(strFmt("today = %1", date2));
 
    timeSec = timeNow();//Sistem saatini saatini saniye cinsinden alır
    info(strFmt("timeNow = %1", timeSec));
 
    //mkDate : girilen değerlere göre tarih oluşturur
    //tarihDegiskeni = mkDate(gün,ay,yıl) //int cinsinden değerler verilir.
    date2 = mkDate(18,11,2014);
    info(strFmt("mkDate = %1", date2));
 
    //-----------------------------------------------------
    date3 = nextMth(date2); //Verilen tarihe bir ay ekler
    info(strFmt("nextMth = %1", date3));
 
    date3 = nextYr(date1); //Verilen tarihe bir yıl ekler
    info(strFmt("nextYr = %1", date3));
 
    date3 = nextQtr(date1);//Verilen tarihe bir çeyrek(4 ay) ekler
    info(strFmt("nextQtr = %1", date3));
 
    //-----------------------------------------------------
    date4 = prevMth(date1);//Verilen tarihe bir ay çıkartır
    info(strFmt("prevMth = %1", date4));
 
    date4 = prevQtr(date1);//Verilen tarihe bir çeyrek(4 ay) çıkartır
    info(strFmt("prevQtr = %1", date4));
 
    date4 = prevYr(date1);////Verilen tarihe bir yıl çıkartır
    info(strFmt("prevYr = %1", date4));
 
    //-----------------------------------------------------
    date4 = dateStartMth(date1); //Verilen tarihin ay bazında ilk gününü döndürür.
    info(strFmt("dateStartMth = %1", date4));
 
    date4 = dateEndMth(date1); //Verilen tarihin ay bazında son gününü döndürür.
    info(strFmt("dateEndMth = %1", date4));
 
    //-----------------------------------------------------
    date3 = dateStartWk(date2); //verilen tarihin hafta bazında ilk gününü (tarih olarak) döndürür
    info(strFmt("dateStartWk = %1", date3));
 
    date3 = dateEndWk(date2); //verilen tarihin hafta bazında son gününü (tarih olarak) döndürür
    info(strFmt("dateEndWk = %1", date3));
 
    //-----------------------------------------------------
    yearValue = year(date1); //Girilen tarihin yılını döndürür (int olarak)
    info(strFmt("year = %1", yearValue));
 
    monthValue = mthOfYr(date2);  //Girilen tarihin ayını döndürür (int olarak)
    info(strFmt("monthValue = %1", monthValue));
 
    //-----------------------------------------------------
    value = dayOfYr(date1); //Girilen tarihteki günün yılın kaçıncı günü olduğunu döndürür.
    info(strFmt("dayOfYr = %1", value));
    value = dayOfMth(date1);//Girilen tarihteki günün ayın kaçıncı günü olduğunu döndürür.
    info(strFmt("dayOfMth = %1", value));
    value = mthOfYr(date1);//Yılın kaçıncı ayı olduğunu döndürür.
    info(strFmt("mthOfYr = %1", value));
    value = wkOfYr(date1);//Yılın kaçıncı haftası olduğunu döndürür.
    info(strFmt("wkOfYr = %1", value));
    value = dayOfWk(date1);//Haftanın kaçıncı günü olduğunu döndürür.
    info(strFmt("dayOfWk = %1", value));
 
    //-----------------------------------------------------
    name = dayName(dayOfWk(date1));//Verilen günün ismini döndürür.İnt değer alır. dayOfWk ile kullanmak sağlıklıdır.
    info(strFmt("dayName = %1", name));
 
    name = mthName(mthofyr(date1));//Verilen ayın ismini döndürür.İnt değer alır. mthofyr ile kullanmak sağlıklıdır.
    info(strFmt("mthName = %1", name));
    //Not isimler ingilizcedir.
 
    //-----------------------------------------------------
    //Tarihlerle İşlemler
 
    diff = date1 - date2; //İki tarih arası farkı bulur. Bu fark gün cinsindendir.
    info(strFmt("Tarih Farkı = %1", diff));
 
    date3 = date1 + 26; //Tarihe gün ekler
    info(strFmt("Tarih Ekleme = %1", date3));
 
    timeSec = timeSec + 50; //Zamana saniye ekler
    info(StrFmt("Saniye Ekleme = %1", timeSec));
}


Loading