Ömer Çelik

Yazılımcının Günlüğü

Listedeki tüm satırları silmek

Bir listemiz var ve içerisindeki tüm satırları silmek istiyorsak aşağıdaki kodları powershell üzerinde çalıştırmamız yeterli olacaktır.

[System.Reflection.Assembly]::Load("Microsoft.SharePoint, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c")
[System.Reflection.Assembly]::Load("Microsoft.SharePoint.Portal, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c")
[System.Reflection.Assembly]::Load("Microsoft.SharePoint.Publishing, Version=12.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=71e9bce111e9429c")
[System.Reflection.Assembly]::Load("System.Web, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a")

# "site url yazılacak"
$SITEURL = "site_url"

$site = new-object Microsoft.SharePoint.SPSite ( $SITEURL )
$web = $site.OpenWeb()
"Web is : " + $web.Title

# liste adı yazılacak
$oList = $web.Lists["liste_adı"];

"List is :" + $oList.Title + " with item count " + $oList.ItemCount

$collListItems = $oList.Items;
$count = $collListItems.Count - 1

for($intIndex = $count; $intIndex -gt -1; $intIndex--)
{
        "siliniyor : " + $intIndex
        $collListItems.Delete($intIndex);
}

Loading