Ömer Çelik

Yazılımcının Günlüğü

Liste Şablonu Guid numarasını elde etmek

using (var site = new SPSite(SiteUrl))

            {

                using (SPWeb web = site.OpenWeb())

                {

                    SPListTemplateCollection listTemplates = web.Site.GetCustomListTemplates(web);

             

                    foreach (SPListTemplate template in listTemplates)

                    {

                        if (template.Name.ToLower().Equals(templatelist.ToLower()))

                        {

                            myTemplateId = template.FeatureId.ToString();

                            break;

                        }

                    }

                }

            }

Comments (1) -

  • ekip klima

    1/30/2014 11:04:26 AM | Reply

    Hocam paylaşımınız için çok teşekkür ederim

Loading